Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Nowej Krępie

BIP

Wyszukaj

Nasza biblioteka

Zapraszamy do naszej biblioteki on-line 


Zasady korzystani z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
4. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na stronie internetowej szkoły.
5. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni do plastikowego zamykanego pojemnika. Odizolowane egzemplarze należy wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
6. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej (do biblioteki wchodzi podana przez bibliotekarkę maksymalna liczba osób).

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Nowej Krępie


Załącznik Nr1
do zarządzenia nr 4/2017/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Sucharskiego
z dnia 15 września 2017r.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy w tym prowadzenia dziennika pracy biblioteki szkolnej.
3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
4. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych przez siebie książek.
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
Zasady wypożyczania książek – Regulamin wypożyczalni
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki w tym jedną z lektury, pozostałe książki na okres dwóch tygodni.
3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o wydłużenie terminu zwrotu.
5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeni, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
9. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone książki.
10. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, każdy czytelnik ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką, czyli musi zwrócić wypożyczone książki.
Zasady korzystania z istniejących stanowisk komputerowych
1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w zasobach Internetu.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
4. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
6. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
7. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.
8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
9. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nauczyciela obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
11. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
12. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.


 

W roku szkolnym 2019/2020 podjęliśmy działania innowacyjne mające na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  w naszej szkole.

W ramach innowacji "Wkręceni w czytanie" odbyły się następujące działania :

-- „Narodowe czytanie polskich nowel” - „Dobra pani” E. Orzeszkowej wraz z odpowiednią oprawą muzyczną i charakteryzacją, „Katarynka”, „Dym”, „Sachem”. Na gazetce szkolnej zawisły portrety twórców polskich nowel.
IMG 20200206 091204

- „Drzewko czytelnika” - przygotowano makietę drzewa, na której znalazły się rymowanki zachęcające do czytania.
IMG 20200107 132240

- „Strefa czytacza” - podczas dużych przerw w zorganizowanym kąciku szkolnej biblioteki głośno czytano książki młodszym czytelnikom.
- „Sto pytań do…” - przeprowadzano i nagrywano wywiady z rodzicami, dziadkami na temat tego, co starsze pokolenie czytało w młodym wieku.
- „Książka na ferie” - uczniowie wykonywali dowolną techniką plastyczną stronę tytułową przeczytanej książki oraz redagowali krótką recenzję.
IMG 20200205 112245

- „Noc z książką i filmem” - zorganizowano dla młodzieży maraton filmowy. Repertuar obejmował znane dzieła literackie i ich adaptacje filmowe („Moja dziewczyna”, „Kiedy gasną światła”).
- „Listopadowe weekendy z książką i jabłkiem” - uczniowie w gronie rodzinnym czytali 20 minut w każdy listopadowy weekend oraz spożywali 1jabłko. Rodzice odnotowali ten fakt własnoręcznym podpisem na specjalnie przygotowanej karcie czytelnika.
IMG 20200206 090451

- „Teatralne fanaberie z lekturą” – zorganizowano wyjazd uczniów do MDK w Przasnyszu na spektakl teatralny „Zemsta”.
- „Polscy nobliści w dziedzinie literatury” - uczniowie przeprowadzili pod kierunkiem nauczyciela kolegium redakcyjne gazetki okolicznościowej.
IMG 20200303 115145
W II semestrze zaplanowano:
- „Piknikowe czytanie na łonie natury” - wyjazd na piknik rowerowy połączony z lekturą fragmentów ulubionych książek.
- „Kącik bohatera literackiego” - przygotowanie wystawy, w której znajdą się rekwizyty związane z wybranym bohaterem literackim.
- „Po cytacie mnie poznacie” - test znajomości cytatów z lektur.
- „Książkowa lista przebojów” - uczniowie podczas głosowania wybierają dziesięć bestsellerów książkowych i redagują ich recenzje.
Działania z drugiego semestru zostały przełożone na rok szkolny 2020/21 z powodu epidemii koronawirusa i przejścia uczniów na nauczanie zdalne.


Harmonogram zwrotów książek i podręczników
z biblioteki Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie.

Książki zwracamy w terminie od 01.06. do 12.06.2020r.
Podręczniki zwracamy od dnia 15.06 do 22.06.2020r.
Zwrotów dokonują uczniowie lub rodzice przestrzegając zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą – zakładamy maseczki i rękawiczki oraz zachowujemy dystans między sobą.

Data (dzień tygodnia)

Godziny

Klasa

02.06.2020

10.00- 12.00

II, III, IV

04.06.2020

16.00- 17.30

VII, VIII

09.06.2020

10.00- 12.00

Va, Vb

10.06.2020

09.15-11.15

VI

16.06.2020

10.00-12.00

IV, Va, Vb

18.06.2020

10.00-12.00

VII, VIII

22.06.2020

10.00-12.00

VI


Wybrane realizowane projekty

1. W ramach realizacji Priorytetu 3 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka dokonała zakupu nowości wydawniczych w ilości -287 książek do SP i 115 pozycji książkowych do gimnazjum. Łącznie biblioteka wzbogaciła się o 412 woluminów

2. "Kochajmy książki"- projekt zawierał miedzy innymi :prezentację multimedialną pt. "Książki , które warto przeczytać", głośne czytanie w klasach I- IV "Godzina bajek", konkurs dla klas II - VI pt. "Wydajemy własną książkę" , konkursy plastyczne poświęcone przeczytanym baśniom, bajkom i ich prezentacja na forum szkoły, konkurs na "Strój w świecie baśni", wkonanie okładki do wybranej książki, inscenizacja "Czerwony Kapturek" na Choinkę Szkolną, głośne czytanie w klasach I-IV na godzinach świetlicowych wybrany fragmentów lektur, baśni, bajek, pisanie recenzji wybranych ksiązek, cykl pracy z książką pt. "Czytamy dziecim", w którym , każda klasa pracowała z wybraną książką przez jeden miesiąc według własnego scenariusza i na zakończenie prezentowała ją na forum całej szkoły w formie prezentacji, czytania wielopokoleniowego, wystawy prac plastycznych, czytania lektur z wykorzystaniem nośników cyfrowych czy spotkania z ulubionym autorem, zachęcając do jej czytania.

3. Spotkanie autorskie z Panią Ewą Nowak - autorką książek dla młodzieży , na które zaproszeni byli również uczniowie gimnazjum szkół gminnych.
ZDJĘCIA

4. Narodowe czytanie "Wesela" St Wyspiańskiego