Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Nowej Krępie

BIP

Wyszukaj

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych.
Są to koła przedmiotowe  zajęcia specjalistyczne.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA/SALA

WTOREK

8:00 – 8:45

Zajęcia z logopedii

I-II   /15    

8:00 – 8:45

Koło z edukacji matematycznej

IV    /1     

9:40 - 10:25

Koło z edukacji polonistycznej

III    /8     

11:40 - 12:25

Koło z edukacji matematycznej

II     /5     

11:40 - 12:25

Koło języka angielskiego

VII  /10

11:40 - 12:25

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

VII  /6

ŚRODA

11:40 - 12:25

Koło matematyczne

VIII /2

11:40 - 12:25

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

VIII /1

CZWARTEK

10:40 - 11:25

Koło języka angielskiego

Via /9     

11:40 - 12:25

Koło języka angielskiego

VIb /10     

11:40 - 12:25

Koło z edukacji matematycznej

I     /14   

 


 

ROK SZKOLNY 2019/2020

image003

image004

image009


Zajęcia dodatkowe z matematyki, klasy IV, V, VI - w okresie epidemii

nagproj

Miasto i Gmina Przasnysz we współpracy z Project Hub Sp.o.o. realizują projekt

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz."


Ogóle informacje o projekcie:
Projekt realizowany jest  w okresie 01.08.2017-28.02.2019 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt skierowany jest do:  1218 uczniów i 104 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr.2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu oraz Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w  Nowej Krępie z oddziałami Publicznego Gimnazjum w Nowej Krępie.
Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty przyrodnicze i językowe. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenie zajęć metodą doświadczenia i eksperymentu.

Od 2 października 2017r. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu : "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” realizowanych z funduszy środków unijnych . Opracowany został harmonogram zajęć zamieszczony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Na pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018 zakwalifikowało się łącznie 113 uczniów. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia (koła matematyczne, geograficzne, przyrodnicze, chemiczne, z języków obcych), dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody, matematyki, języków obcych. Również nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach ze stosowania TIK, robotyki, eksperymentów i innowacji.

 Projekty edukacyjne: 

1. Czy warto uczyć się języka angielskiego? - kl. IV
2. Jaki był wkład Polaków w popularyzację matematyki? - kl. V
3. Jak obserwować pogodę? - kl. VI
4. Złap niemiecki w żagle - Ahoj Abentauer! - kl. IIg

II półrocze: w ramach realizacja projektu ze środków unii europejskiej „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem " - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” zakwalifikowało się łącznie 153 uczniów. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Z nowości realizowane sa zajecia z robotyki i kół zainteresowań w klasach IV – VII.

Harmonogram zajęć w II półroczu od 1 lutego 2018.
Harmonogram zajęć w II półroczu od 9 kwietnia 2018.

Projekty edukacyjne: 
1. Jakie gatunki roślin i zwierząt są zagrożone wyginięciem? - kl. IV
2. Little Red Riding Hood - kl.V
3. Jak zastosować arkusz kalkulacyjny w uczeniu się matematyki? - kl. VI
4. W jaki sposób fizyka ułatwia życie? - kl. IIIg

TUTAJ do podbrania pliki dotyczące projektu